Print

Mehanizmi i okovi namještaja za sjedenje

Škare za zaokretanje, podizanje ili polaganje naslona ili klupa, te pretvaranje kauča u krevet